RapidFor Strep A Бърз тест за стрептококи – скарлатина група A

RapidFor Strep A Бърз тест за стрептококи - скарлатина група A

Бърз тест за стрептококи (Скарлатина) група А, х 1 брой, RapidFor Strep A е имунохроматографски бърз тест за качествено, предполагаемо откриване на антигени на Streptococcus от група А в проби от гърлото, осигуряващ резултати в рамките на 15 минути. Комплектът за бърз тест RapidFor Strep A използва антитела, специфични за целите клетки на Lancefield Group A Streptococcus за чувствително откриване на антигени Strep A в проби от секрет от гърлото.

Този комплект е предназначен за използване като помощно средство при диагностицирането на стрептокок А инфекции.

Принцип на процедурата с Бърз тест за стрептококи (Скарлатина) група А, х 1 брой, RapidFor Strep A

Комплектът за бърз тест RapidFor Strep A е качествен имуноанализ със страничен поток за откриване на въглехидратен антиген Strep A в проби от гърлото. При този тест антитела, специфични за стрептокок А антигени, се имобилизират в областта на тестовата линия. По време на теста антигените, извлечени от пробата от тампона, се улавят от стрептокок А специфични антитела, които се прилепват към указателните частици. Сместа мигрира по протежение на мембраната и комплексът антиген-антитяло-частица се свързва със специфичното антитяло в областта на тестовата линия. Агломерацията на комплексите създава цветна линия в областта на тестовата линия.

Появата на цветната линия в зоната на тестовата линия (Т) показва положителен резултат, докато липсата й паказва отрицателен резултат. Винаги трябва да се появява червена линия в зоната на контролната линия (С). Тя служи като процедурен контрол, потвърждавайки, че е използвано достатъчно количество проба и показва адекватно извличане на мембраната и правилна процедурна техника.